22/07/2024 - 12:04 PM

Lịch phát sóng Discovery 12/7/2024

Lịch phát sóng Discovery 12/7/2024

00:40:00SHORTY’S DREAM SHOP (S1) : XƯỞNG XE MƠ ƯỚC CỦA SHORTY
01:35:00WHEELER DEALERS (SEASON 18B) (S18) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
02:30:00DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL
03:25:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS: THE GREAT EIGHT (S3) : BÁT ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
04:20:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
05:10:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
06:00:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
07:00:00WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
07:50:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
08:40:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS: THE GREAT EIGHT (S3) : BÁT ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
09:30:00SHORTY’S DREAM SHOP (S1) : XƯỞNG XE MƠ ƯỚC CỦA SHORTY
10:20:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
11:10:00WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
12:00:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
12:50:00BODY CAM (S5) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
13:40:00GHOST ADVENTURES (S10) : HÀNH TRÌNH TÌM MA
14:35:00DEATH BY FAME (S2) : CHẾT VÌ NỔI TIẾNG
15:30:00MEAN GIRL MURDERS (S1) : ÁN MẠNG ĐẢ NỮ
16:25:00INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
17:20:00BORDER CONTROL: SPAIN (S4) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
17:45:00TAIWAN SPIRIT: TABLE TENNIS (S1) : TINH THẦN ĐÀI LOAN: BÓNG BÀN
18:15:00HIGH SPEED CHASE (S1) : TRUY ĐUỔI TỐC ĐỘ CAO
19:10:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
20:05:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
21:00:00BODY CAM (S5) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
21:55:00DEATH BY FAME (S2) : CHẾT VÌ NỔI TIẾNG
22:50:00GHOST ADVENTURES (S10) : HÀNH TRÌNH TÌM MA
23:45:00BORDER CONTROL: SPAIN (S4) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
Lịch phát sóng Discovery 12/7/2024