14/06/2024 - 6:03 AM

Lịch phát sóng Discovery 12/6/2024

Lịch phát sóng Discovery 12/6/2024

00:40:00MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
01:35:00DUAL SURVIVAL BRAZIL (S1) : CẶP ĐÔI SINH TỒN: BRAZIL
02:30:00SURVIVE THE RAFT (S1) : SINH TỒN NGOÀI BIỂN KHƠI
03:25:00DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:20:00MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
04:45:00MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
05:10:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
06:00:00BUILDING OFF THE GRID (S3) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
07:00:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S1) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN – DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
07:50:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
08:40:00DUAL SURVIVAL BRAZIL (S1) : CẶP ĐÔI SINH TỒN: BRAZIL
09:30:00MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
10:20:00MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
10:45:00MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
11:10:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S1) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN – DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
12:00:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
12:50:00EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
13:40:00REHAB ADDICT RESCUE (S1) : CẢI TẠO NHÀ CŨ
14:35:00THIS IS MARK ROBER (S1) : TÔI LÀ MARK ROBER
15:30:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
17:20:00OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
18:15:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
19:10:00POOL KINGS (S8) : VUA BỂ BƠI
19:35:00POOL KINGS (S8) : VUA BỂ BƠI
20:05:00REHAB ADDICT RESCUE (S1) : CẢI TẠO NHÀ CŨ
21:00:00EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
21:55:00THIS IS MARK ROBER (S1) : TÔI LÀ MARK ROBER
22:50:00DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
23:45:00POOL KINGS (S8) : VUA BỂ BƠI
Lịch phát sóng Discovery 12/6/2024