26/05/2022 - 9:27 AM

Lịch phát sóng Discovery 12/3/2022

Lịch phát sóng Discovery 12/3/2022

00:35:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE (S1) : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
01:25:00 NOSTRADAMUS: END OF DAYS (S1) : NOSTRADAMUS: NGÀY TẬN THẾ
02:15:00 BORDER CONTROL: EUROPE (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
02:40:00 BORDER CONTROL: EUROPE (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
03:05:00 EXPEDITION X (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
03:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
04:20:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
04:45:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
05:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
07:50:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
08:15:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
08:40:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
09:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
09:30:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
09:55:00 MISSION FRONTLINE (S2) : SỨ MỆNH NƠI BIÊN GIỚI (PHẦN 2)
10:45:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 4)
11:35:00 LILY TOPPLES THE WORLD : LILY CHINH PHỤC THẾ GIỚI
13:15:00 BEHIND THE OPENING CEREMONY: THE DIRECTOR’S CUT (S1) : HẬU TRƯỜNG LỄ KHAI MẠC
14:05:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
15:45:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
16:35:00 DEADLIEST CATCH (S14) : CHUYẾN SẴN BÃO TÁP (PHẦN 14)
17:25:00 DEADLIEST CATCH (S14) : CHUYẾN SẴN BÃO TÁP (PHẦN 14)
18:15:00 INTRODUCING SELMA BLAIR (S1) : XIN GIỚI THIỆU: SELMA BLAIR
20:05:00 EXPEDITION X (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
21:00:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
21:55:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE (S1) : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
22:50:00 REACHING THE SKY : VƯƠN TỚI BẦU TRỜI
23:45:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 4)
Lịch phát sóng Discovery 12/3/2022