02/03/2024 - 1:05 AM

Lịch phát sóng Discovery 12/2/2024

Lịch phát sóng Discovery 12/2/2024

00:40:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
01:35:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
02:30:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
03:25:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
04:20:00STREET OUTLAWS: FARMTRUCK AND AZN (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: FARMTRUCK VÀ AZN
05:10:00CRIMES GONE VIRAL (S2) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
05:35:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
06:00:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
07:00:00CRIMES GONE VIRAL (S2) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
07:25:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
07:50:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
08:40:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
09:30:00FEDS (S1) : ĐẶC VỤ ĐIỀU TRA LIÊN BANG
10:20:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
11:10:00CRIMES GONE VIRAL (S2) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
11:35:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
12:25:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
13:40:00DEADLIEST CATCH SPECIALS (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
15:30:00DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
16:25:00DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
17:20:00DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
18:15:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
19:10:00SEWER DIVERS (S1) : THỢ THÔNG CỐNG
20:05:00HOFFMAN FAMILY GOLD (SEASON 1B) (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
21:00:00DEADLIEST CATCH SPECIALS (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:55:00BERING SEA GOLD (SPECIALS) (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
22:50:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
23:45:00SEWER DIVERS (S1) : THỢ THÔNG CỐNG

 

Lịch phát sóng Discovery 12/2/2024