03/12/2022 - 12:00 PM

Lịch phát sóng Discovery 12/11/2022

Lịch phát sóng Discovery 12/11/2022

00:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
01:25:00 DEAD SILENT (S4) : SỰ IM LẶNG CHẾT NGƯỜI
02:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
03:05:00 THE ALASKA TRIANGLE (S1) : TAM GIÁC ALASKA
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
05:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S9) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 DEADLIEST CATCH (S9) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
08:15:00 DEADLIEST CATCH (S9) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:05:00 DEADLIEST CATCH (S9) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:55:00 DEADLIEST CATCH (S9) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
10:45:00 ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD (S1) : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT
11:35:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ
12:25:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
13:15:00 HOW SILK RAILROAD WORKS (S1) : HOẠT ĐỘNG CỦA TUYẾN TÀU CON ĐƯỜNG TƠ LỤA
14:05:00 THE JOURNEY OF INDIA (S1) : HÀNH TRÌNH CỦA ẤN ĐỘ
14:55:00 MILLION DOLLAR WHEELS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ
15:45:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
16:35:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
17:25:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
18:15:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
19:10:00 ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD (S1) : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT
20:05:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:00:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
22:50:00 THE JOURNEY OF INDIA (S1) : HÀNH TRÌNH CỦA ẤN ĐỘ
23:45:00 JEREMY WADE’S DARK WATERS (S1) : VÙNG NƯỚC TỐI DẪN CHƯƠNG TRÌNH: JEREMY WADE
Lịch phát sóng Discovery 12/11/2022