03/10/2023 - 8:01 AM

Lịch phát sóng Discovery 11/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 11/9/2023

00:40:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
01:35:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
02:30:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
03:25:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
04:20:00 CHASING GHISLAINE : TRUY ĐUỔI GHISLAINE
05:10:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
05:35:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
06:00:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
07:00:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
07:25:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
07:50:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
08:40:00 INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
09:30:00 KING TUT: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: VUA TUT
10:20:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
11:10:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
11:35:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
12:00:00 GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
13:45:00 DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
15:30:00 BRITISH SECRETS OF THE PAST : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
17:20:00 BEYOND EXTREME ADVENTURES! : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: BÊN NGOÀI NHỮNG CHUYẾN PHIÊU LƯU TỘT ĐỈNH
18:15:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
19:10:00 DEADLY SHARKS OF PARADISE : NHỮNG LOÀI CÁ MẬP NGUY HIỂM Ở THIÊN ĐƯỜNG
20:05:00 DEADLIEST CATCH: THE VIKING RETURNS (S1) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: NGƯỜI VIKING TRỞ LẠI
21:00:00 DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:55:00 BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
23:45:00 DEADLY SHARKS OF PARADISE : NHỮNG LOÀI CÁ MẬP NGUY HIỂM Ở THIÊN ĐƯỜNG
Lịch phát sóng Discovery 11/9/2023