28/06/2022 - 7:36 PM

Lịch phát sóng Discovery 11/6/2022

Lịch phát sóng Discovery 11/6/2022

00:35:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S3) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 3)
01:00:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S3) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 3)
01:25:00 EVEREST AIR (S1) : BẦU TRỜI EVEREST
02:15:00 DODGEBALL THUNDERDOME (S1) : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
03:05:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
03:55:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
04:20:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
04:45:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
05:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S5) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 5)
06:35:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
07:25:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
07:50:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
08:15:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
08:40:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
09:05:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
09:30:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
09:55:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3)
11:35:00 ABALONE WARS (S3) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ (PHẦN 3)
12:25:00 DIRTY JOBS (S6) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN (PHẦN 6)
13:15:00 THE DAY I RAN CHINA (S2) : VÌ TƯƠNG LAI CHINH PHỤC TRUNG QUỐC
14:05:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
15:45:00 BERING SEA GOLD (S8) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 8)
16:35:00 BERING SEA GOLD (S8) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 8)
17:25:00 BERING SEA GOLD (S8) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 8)
18:15:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH (S2) : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ (PHẦN 2)
19:10:00 MAROONED WITH ED STAFFORD (S1) : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD (PHẦN 1)
20:05:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
21:00:00 KEVIN HART’S MUSCLE CAR CREW (S1) : ĐỘI XE CƠ BẮP CỦA KEVIN HART
21:55:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S3) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 3)
22:20:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S3) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 3)
22:50:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
Lịch phát sóng Discovery 11/6/2022