03/10/2023 - 8:24 AM

Lịch phát sóng Discovery 10/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 10/9/2023

00:40:00 GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
02:30:00 EXPEDITION BIGFOOT (S2) : KHÁM PHÁ BIGFOOT
03:25:00 AIR JAWS: FINAL FRONTIER (S1) : CÁ MẬP NHẢY CAO: BIÊN GIỚI CUỐI CÙNG
04:20:00 DEADLIEST CATCH : CHUYẾN SẴN BÃO TÁP
05:10:00 BUILDING OFF THE GRID (S6) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
06:00:00 CLEOPATRA: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: NỮ HOÀNG CLEOPATRA
07:00:00 EXPEDITION BIGFOOT (S2) : KHÁM PHÁ BIGFOOT
07:50:00 DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:30:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:20:00 INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
11:10:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
12:00:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
12:50:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
13:40:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
14:35:00 TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
15:30:00 UNWRAPPED (S15) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
15:55:00 UNWRAPPED (S15) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
16:25:00 RENOVATION REALITIES (S16) : THỬ THÁCH CẢI TẠO NHÀ
16:50:00 RENOVATION REALITIES (S16) : THỬ THÁCH CẢI TẠO NHÀ
17:20:00 BUILDING OFF THE GRID (S2) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
18:15:00 KIDDIE KAI (S1) : VÕ ĐƯỜNG THIẾU NHI
19:10:00 EXPEDITION BIGFOOT (S2) : KHÁM PHÁ BIGFOOT
20:05:00 MARVELOUS CITY (S1) : THÀNH PHỐ DIỆU KỲ
21:00:00 KING TUT: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: VUA TUT
21:55:00 DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
23:45:00 INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
Lịch phát sóng Discovery 10/9/2023