22/07/2024 - 12:48 PM

Lịch phát sóng Discovery 10/5/2024

Lịch phát sóng Discovery 10/5/2024

00:40:00KEVIN HART’S MUSCLE CAR CREW (S1) : ĐỘI XE CƠ BẮP CỦA KEVIN HART
01:35:00DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL
02:30:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
03:25:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS: THE GREAT EIGHT (S3) : BÁT ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
04:20:00TREEHOUSE MASTERS (S5) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
05:10:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
06:00:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
07:00:00DOWNEY’S DREAM CARS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC CỦA DOWNEY
07:50:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
08:40:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS: THE GREAT EIGHT (S3) : BÁT ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
09:30:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
10:20:00BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
11:10:00DOWNEY’S DREAM CARS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC CỦA DOWNEY
12:00:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
12:50:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
13:15:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
13:40:00GHOST ADVENTURES (S10) : HÀNH TRÌNH TÌM MA
14:35:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
15:30:00FEDS (S1) : ĐẶC VỤ ĐIỀU TRA LIÊN BANG
16:25:00AMERICAN DETECTIVE WITH LT. JOE KENDA (S1) : THANH TRA MỸ – DẪN CHƯƠNG TRÌNH: TRUNG ÚY JOE KENDA
17:20:00THE CURIOUS CASE OF NATALIA GRACE (S1) : TRƯỜNG HỢP KỲ LẠ VỀ NATALIA GRACE
18:15:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
19:10:00FIRST IN HUMAN (S1) : LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI
20:05:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
21:00:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
21:25:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
21:55:00THE CURIOUS CASE OF NATALIA GRACE (S2) : TRƯỜNG HỢP KỲ LẠ VỀ NATALIA GRACE
22:50:00QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV (S1) : PHIM TRƯỜNG LẶNG THINH: MẶT TỐI CỦA PHIM TRUYỀN HÌNH N
23:45:00FIRST IN HUMAN (S1) : LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI
Lịch phát sóng Discovery 10/5/2024