26/05/2022 - 8:10 AM

Lịch phát sóng Discovery 10/5/2022

Lịch phát sóng Discovery 10/5/2022

00:35:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
01:25:00 BEE CZAR (S1) : VUA ONG
02:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
03:05:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3)
03:55:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
04:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
04:45:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
05:35:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S1) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN
06:35:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00 CELEBRITY IOU JOYRIDE (S1) : MINH TINH ĐỀN ƠN: CHIẾC XE HẠNH PHÚC
08:15:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
09:05:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
09:55:00 BEE CZAR (S1) : VUA ONG
10:45:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
11:10:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
11:35:00 CELEBRITY IOU JOYRIDE (S1) : MINH TINH ĐỀN ƠN: CHIẾC XE HẠNH PHÚC
12:25:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
13:15:00 DIRTY JOBS (S6) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN (PHẦN 6)
14:05:00 MAN, WOMAN, WILD (S1) : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ (PHẦN 1)
14:55:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ
15:45:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
16:35:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
17:25:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
18:15:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
19:10:00 SURVIVAL BIBLE (S1) : THÁNH KINH SINH TỒN (PHẦN 1)
20:05:00 EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL (S1) : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
21:00:00 DIRTY JOBS (S6) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN (PHẦN 6)
21:55:00 MAROONED WITH ED STAFFORD (S1) : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD (PHẦN 1)
22:50:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ
23:45:00 SURVIVAL BIBLE (S1) : THÁNH KINH SINH TỒN (PHẦN 1)
Lịch phát sóng Discovery 10/5/2022