09/02/2023 - 4:20 PM

Lịch phát sóng Discovery 10/11/2022

Lịch phát sóng Discovery 10/11/2022

00:10:00 MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
00:35:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S5) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
01:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
02:15:00 JEREMY WADE’S DARK WATERS (S1) : VÙNG NƯỚC TỐI DẪN CHƯƠNG TRÌNH: JEREMY WADE
03:05:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S11) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S9) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
05:35:00 BODY BIZARRE (S5) : CƠ THỂ KỲ LẠ
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S9) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
07:50:00 MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
08:15:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
09:05:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S5) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
09:55:00 JEREMY WADE’S DARK WATERS (S1) : VÙNG NƯỚC TỐI DẪN CHƯƠNG TRÌNH: JEREMY WADE
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S9) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
12:00:00 MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
12:25:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
13:15:00 MILLION DOLLAR WHEELS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ
14:05:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
14:55:00 DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL
15:45:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH (S1) : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
16:35:00 STREET OUTLAWS (S6)
18:15:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
19:10:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
20:05:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
21:00:00 MILLION DOLLAR WHEELS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ
21:55:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
22:50:00 DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL
23:45:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
Lịch phát sóng Discovery 10/11/2022