09/02/2023 - 3:44 PM

Lịch phát sóng Discovery 10/1/2023

Lịch phát sóng Discovery 10/1/2023

00:10:00 RESCUE MY RENOVATION (S3) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
00:35:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
01:25:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S4) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
02:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
03:05:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
05:35:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S1) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 RESCUE MY RENOVATION (S3) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
07:50:00 RESCUE MY RENOVATION (S3) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
08:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
09:05:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:55:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S4) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 RESCUE MY RENOVATION (S3) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
12:00:00 RESCUE MY RENOVATION (S3) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
12:25:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
13:15:00 PETER CROUCH: SAVE OUR BEAUTIFUL GAME (S1) : PETER CROUCH: VỊ CỨU TINH XUẤT CHÚNG
14:05:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
14:55:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ
15:45:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S6) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA
16:35:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S6) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA
17:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S6) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA
18:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
19:10:00 MYSTERIES OF THE DEEP – Ep6 : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
20:05:00 BUILDING OFF THE GRID (S3) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
21:00:00 BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM HELL (S1) : BEAR GRYLLS THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC
21:55:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
22:50:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ
23:45:00 MYSTERIES OF THE DEEP – Ep6 : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
Lịch phát sóng Discovery 10/1/2023