25/09/2023 - 2:03 PM

Lịch phát sóng Discovery 1/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 1/9/2023

00:40:00 DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL
01:35:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S1) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
02:00:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S1) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
02:30:00 GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
03:25:00 DEADLIEST CATCH : CHUYẾN SẴN BÃO TÁP
04:20:00 GOLD RUSH: SPECIAL (S6) : TÌM VÀNG
05:10:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
06:00:00 GOLD RUSH (S6) : TÌM VÀNG
07:00:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
07:50:00 THE CHALLENGER: BATTLEGROUND (S1) : KẺ THÁCH THỨC: ĐẤU TRƯỜNG
08:40:00 DEADLIEST CATCH : CHUYẾN SẴN BÃO TÁP
09:30:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S1) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
09:55:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S1) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
10:20:00 GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
11:10:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
12:00:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
12:50:00 INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
13:40:00 THE WHITE HOUSE: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: NHÀ TRẮNG
14:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
15:30:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (SPECIALS) (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
16:25:00 GOLD RUSH: WINTER’S FORTUNE (S1) : TÌM VÀNG: VẬN MAY MÙA ĐÔNG
17:20:00 GOLD RUSH: WINTER’S FORTUNE (S1) : TÌM VÀNG: VẬN MAY MÙA ĐÔNG
18:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
19:10:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S1) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
19:35:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S1) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
20:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:00:00 INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
21:55:00 BURIED ALIVE IN POMPEII: A MYSTERIES AT THE MUSEUM SPECIAL : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: TRẬN NÚI LỬA CHÔN VÙI
22:50:00 HOUSE OF HAMMER (S1) : GIA TỘC HAMMER
23:45:00 AIRPORT 24/7: MIAMI (S1) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
Lịch phát sóng Discovery 1/9/2023