03/10/2023 - 8:59 AM

Lịch phát sóng Cinemax 9/9/2023

Lịch phát sóng Cinemax 9/9/2023

00:10:00 NO COUNTRY FOR OLD MEN : NGƯỜI GIÀ KHÔNG CHỐN DUNG THÂN
02:10:00 MOONFALL : TRĂNG RƠI
04:20:00 DAWN OF THE DEAD : BÌNH MINH CỦA XÁC SỐNG
06:00:00 CLOVERFIELD
07:25:00 BATMAN AND SUPERMAN: BATTLE OF THE SUPER SONS : NGƯỜI DƠI VÀ SIÊU NHÂN: CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG NGƯỜI C
08:45:00 GREEN LANTERN: BEWARE MY POWER : ĐÈN LỒNG XANH: COI CHỪNG SỨC MẠNH CỦA TA
10:10:00 MOONFALL : TRĂNG RƠI
12:20:00 KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD : VUA ARTHUR: HUYỀN THOẠI VỀ THANH GƯƠM
14:25:00 FORTRESS: SNIPER’S EYE : PHÁO ĐÀI: ĐÔI MẮT CỦA XẠ THỦ
16:00:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
16:25:00 EL DIABLO
18:15:00 ROCKET SCIENCE : KHOA HỌC TÊN LỬA
19:55:00 LETHAL WEAPON 4 : VŨ KHÍ CHẾT NGƯỜI 4
22:00:00 WARM BODIES : HƠI ẤM CON NGƯỜI
23:40:00 DAWN OF THE DEAD : BÌNH MINH CỦA XÁC SỐNG
Lịch phát sóng Cinemax 9/9/2023