07/10/2022 - 10:46 PM

Lịch phát sóng Cinemax 9/9/2022

Lịch phát sóng Cinemax 9/9/2022

01:05:00 GET HARD : CỨNG RẮN LÊN
02:40:00 THE NUMBER 23 : CON SỐ 23
04:20:00 THE THOMAS CROWN AFFAIR : CÂU CHUYỆN VỀ THOMAS CROWN
06:10:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
08:15:00 THE MARKSMAN : XẠ THỦ
10:00:00 JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER: KHÔNG QUAY ĐẦU
11:55:00 THE NUMBER 23 : CON SỐ 23
13:35:00 I AM LEGEND : TÔI LÀ HUYỀN THOẠI
15:15:00 CAST A DEADLY SPELL : CÂU THẦN CHÚ CHẾT NGƯỜI
16:50:00 HITCH
18:50:00 CLEAR HISTORY : XÓA SẠCH QUÁ KHỨ
20:30:00 HOT PURSUIT : CUỘC TRUY ĐUỔI GAY CẤN
22:00:00 HORIZON LINE : ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
23:30:00 HAROLD AND KUMAR ESCAPE FROM GUANTANAMO BAY : HAROLD VÀ KUMAR THOÁT KHỎI VỊNH GUANTANAMO
Lịch phát sóng Cinemax 9/9/2022