18/08/2022 - 11:50 AM

Lịch phát sóng Cinemax 9/8/2022

Lịch phát sóng Cinemax 9/8/2022

01:20:00 HOT ROD : ROD NHIỆT HUYẾT
02:45:00 TALES FROM THE HOOD 3 : NHỮNG CHUYỆN KỂ TỪ KHU PHỐ PHẦN 3
04:30:00 GHOST SHIP : CON TÀU MA
06:00:00 PIXELS : CUỘC CHIẾN PIXEL
07:45:00 FLETCH LIVES : MẠNG SỐNG CỦA FLETCH
09:20:00 ESCAPE PLAN 2: HADES : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC PHẦN 2: HADES
11:05:00 GET RICH OR DIE TRYIN’ : TRỞ NÊN GIÀU CÓ HAY CHẾT TRONG NGHÈO TÚNG
13:00:00 PATH TO WAR : ĐƯỜNG ĐẾN CHIẾN TRANH
15:35:00 ICEBOX : BĂNG NGỤC
16:55:00 TOMMY BOY : CẬU BÉ TOMMY
18:30:00 NACHO LIBRE : NACHO TỰ DO
20:05:00 ANNA
22:00:00 PAPILLON
Lịch phát sóng Cinemax 9/8/2022