08/12/2022 - 6:41 AM

Lịch phát sóng Cinemax 9/10/2022

Lịch phát sóng Cinemax 9/10/2022

01:35:00 HALFWORLDS S1 : HAI NỬA THẾ GIỚI 1
02:05:00 HALFWORLDS S1 : HAI NỬA THẾ GIỚI 1
02:40:00 UNDEFEATED : BẤT KHẢ CHIẾN BẠI
04:10:00 WITNESS : NHÂN CHỨNG
06:05:00 CHAOS WALKING : HIỆN THÂN CỦA HỖN LOẠN
07:55:00 PAPILLON
10:15:00 RED EYE : CHUYẾN BAY ĐÊM
11:40:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
12:10:00 CHOP SHOP : CỬA HÀNG TIÊU THỤ ĐỒ ĂN CẮP
13:50:00 CHIPS : CẢNH SÁT TUẦN TRA XA LỘ CALIFORNIA
15:30:00 COACH CARTER : HUẤN LUYỆN VIÊN CARTER
17:50:00 INDIANA JONES AND THE RAIDERS OF THE LOST ARK : NHỮNG KẺ TRUY TÌM CHIẾC RƯƠNG MẤT TÍCH
19:45:00 BATTLESHIP : CHIẾN HẠM
22:00:00 OPEN WATER : NGOÀI KHƠI XA
23:20:00 JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER: KHÔNG QUAY ĐẦU
Lịch phát sóng Cinemax 9/10/2022