27/01/2023 - 6:20 PM

Lịch phát sóng Cinemax 9/1/2023

Lịch phát sóng Cinemax 9/1/2023

01:40:00 TRUE BLOOD S3 : THUẦN HUYẾT 3
02:35:00 TRUE BLOOD S3 : THUẦN HUYẾT 3
03:30:00 SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ NGƯỜI THỢ SĂN
05:35:00 DUE DATE : NGÀY DỰ SINH
07:10:00 THE MATRIX RELOADED : MA TRẬN: TÁI NẠP
09:25:00 I AM LEGEND : TÔI LÀ HUYỀN THOẠI
11:05:00 THE MATRIX REVOLUTIONS : MA TRẬN: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG
13:10:00 GREENLAND
15:10:00 CINEMA VERITE: THE SAGA OF AN AMERICAN FAMILY : SỰ THẬT ĐIỆN ẢNH
16:45:00 GET SMART : THÔNG MINH LÊN
18:35:00 RECOUNT : TÁI KIỂM PHIẾU
20:25:00 THE GOLDEN CHILD : CẬU BÉ VÀNG
22:00:00 HITCH
Lịch phát sóng Cinemax 9/1/2023