25/09/2023 - 2:20 PM

Lịch phát sóng Cinemax 8/9/2023

Lịch phát sóng Cinemax 8/9/2023

01:30:00 SHANGHAI : THƯỢNG HẢI
03:15:00 VACATION : KÌ NGHỈ
04:50:00 A THOUSAND WORDS : NGÀN LỜI CUỐI
06:20:00 ANOTHER 48 HRS. : 48 GIỜ NỮA
07:55:00 PAPILLON
10:05:00 EAGLE EYE : MẮT ĐẠI BÀNG
12:00:00 CLOVERFIELD
13:25:00 GREEN LANTERN: BEWARE MY POWER : ĐÈN LỒNG XANH: COI CHỪNG SỨC MẠNH CỦA TA
14:50:00 A THOUSAND WORDS : NGÀN LỜI CUỐI
16:20:00 SUGAR
18:10:00 EL DIABLO
19:55:00 BATMAN RETURNS : NGƯỜI DƠI TRỞ LẠI
22:00:00 AMBULANCE : XE CỨU THƯƠNG
Lịch phát sóng Cinemax 8/9/2023