18/08/2022 - 11:27 AM

Lịch phát sóng Cinemax 8/8/2022

Lịch phát sóng Cinemax 8/8/2022

01:00:00 PIRANHA 3D : CÁ PIRANHA
02:20:00 WRONG TURN AT TAHOE : NHẦM LẪN VỀ TAHOE
03:40:00 BANSHEE S4 : THỊ TRẤN BANSHEE 4
04:25:00 CURSE OF CHUCKY : LỜI NGUYỀN CỦA CHUCKY
06:00:00 BLADES OF GLORY : LƯỠI TRƯỢT VINH QUANG
07:35:00 NORBIT
09:20:00 CHIPS : CẢNH SÁT TUẦN TRA XA LỘ CALIFORNIA
11:00:00 WRONG TURN AT TAHOE : NHẦM LẪN VỀ TAHOE
12:20:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
12:50:00 A TIME TO KILL : MỘT THỜI GIẾT CHÓC
15:20:00 INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE : INDIANA JONES VÀ CUỘC THẬP TỰ CHINH CUỐI CÙNG
17:25:00 ICEBOX : BĂNG NGỤC
18:45:00 TOMMY BOY : CẬU BÉ TOMMY
20:25:00 FIRST BLOOD : KẺ GÂY ĐỔ MÁU
22:00:00 FLETCH LIVES : MẠNG SỐNG CỦA FLETCH
23:35:00 ESCAPE PLAN 2: HADES : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC PHẦN 2: HADES

 

Lịch phát sóng Cinemax 8/8/2022