11:33 PM - 24/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 8/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 8/7/2021

01:55:00 CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
03:55:00 JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
05:25:00 DOA: DEAD OR ALIVE : DOA: SINH TỬ CHIẾN
06:50:00 A SCORE TO SETTLE : MỐI THÙ PHẢI TRẢ
08:35:00 THE HANGOVER : CHẾNH CHOÁNG
10:15:00 A DOG YEAR : NĂM CỦA CHÓ
11:35:00 CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
13:35:00 10,000 B.C. : NĂM 10.000 TRƯỚC CÔNG NGUYÊN
15:25:00 JOHNNY ENGLISH
16:50:00 TOO BIG TO FAIL : KHÔNG THỂ SỤP ĐỔ
18:30:00 ANCHORMAN: THE LEGEND OF RON BURGUNDY : NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH HUYỀN THOẠI RON BURGUNDY
20:05:00 ANNA
22:00:00 12 ROUNDS 3: LOCKDOWN : 12 VIÊN ĐẠN: PHONG TỎA
23:30:00 ROCKY
Lịch phát sóng Cinemax 8/7/2021