28/06/2022 - 1:53 PM

Lịch phát sóng Cinemax 8/6/2022

Lịch phát sóng Cinemax 8/6/2022

01:30:00 SEED OF CHUCKY : HẠT GIỐNG CỦA CHUCKY
02:55:00 CURSE OF CHUCKY : LỜI NGUYỀN CỦA CHUCKY
04:30:00 BATMAN: THE LONG HALLOWEEN, PART TWO : NGƯỜI DƠI: LỄ HALLOWEEN DÀI PHẦN 2
06:00:00 ROCKY II
08:00:00 PATH OF DESTRUCTION : LỘ TRÌNH HỦY DIỆT
09:30:00 THE CLIENT : THÂN CHỦ
11:30:00 G.I. JOE 2: RETALIATION : G.I. JOE 2: BÁO THÙ
13:25:00 BLOOD & CHROME : MÁU VÀ CROME
14:55:00 BEVERLY HILLS COP II : CẢNH SÁT BEVERLY HILLS PHẦN 2
16:45:00 CLEAR HISTORY : XÓA SẠCH QUÁ KHỨ
18:25:00 TYSON
20:15:00 ROBOCOP 3 : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY 3
22:00:00 ROBOCOP (2014) : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY (2014)
Lịch phát sóng Cinemax 8/6/2022