22/07/2024 - 12:52 PM

Lịch phát sóng Cinemax 8/5/2024

Lịch phát sóng Cinemax 8/5/2024

01:25:00BORED TO DEATH S2 : CHÁN MUỐN CHẾT 2
01:45:00BORED TO DEATH S2 : CHÁN MUỐN CHẾT 2
02:10:00FIRESTARTER : NGƯỜI TẠO LỬA
03:45:00THE DEVIL’S ADVOCATE : LUẬT SƯ CỦA QUỶ
06:05:00FALL : CÚ NGÃ
07:55:00THE GAMBLER : CON BẠC
09:45:00BLACK HAWK DOWN : Ó ĐEN BỊ HẠ
12:10:00CAPTIVE : GIAM CẦM
13:50:00THE SAINT : VỊ THÁNH
15:45:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
16:15:00THE WAY BACK : ĐƯỜNG VỀ
18:05:00IN PURSUIT OF HONOR : TRUY CẦU DANH DỰ
19:55:00OBLIVION : LÃNG QUÊN
22:00:00THE BROTHERS GRIMM : ANH EM NHÀ GRIMM
Lịch phát sóng Cinemax 8/5/2024