04/03/2024 - 12:49 AM

Lịch phát sóng Cinemax 8/2/2024

Lịch phát sóng Cinemax 8/2/2024

01:40:00TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: THỜI ĐẠI DIỆT VONG
03:45:00BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S2
04:20:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
05:15:00BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S2
05:50:00NEXT : ĐIỀU XẢY RA TIẾP THEO
07:25:00THE ENGLISH PATIENT : BỆNH NHÂN NGƯỜI ANH
10:05:00AMERICAN MADE : SẢN PHẨM CỦA MỸ
11:55:00TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: THỜI ĐẠI DIỆT VONG
14:40:00INDICTMENT: THE MCMARTIN TRIAL : BẢN CÁO TRẠNG – PHIÊN TÒA XỬ NHÀ MCMARTIN
16:55:00THE MUNSTERS : NHÀ MUNSTER
18:45:00FERRIS BUELLER’S DAY OFF : NGÀY NGHỈ HỌC CỦA FERRIS BUELLER
20:25:00GRAVITY : TRỌNG LỰC
22:00:00FALL : CÚ NGÃ
23:50:00CRANK : KẺ LẬP DỊ

 

Lịch phát sóng Cinemax 8/2/2024