04/03/2024 - 2:02 AM

Lịch phát sóng Cinemax 8/12/2023

Lịch phát sóng Cinemax 8/12/2023

01:55:00BLACKHAT : TIN TẶC MŨ ĐEN
04:10:00THE NIGHT OF S1 : ĐÊM BÍ HIỂM S1
05:30:00THE NIGHT OF S1 : ĐÊM BÍ HIỂM S1
06:30:00LIVE BY NIGHT : LUẬT NGẦM
08:35:00PUBLIC ENEMIES : KẺ THÙ CHUNG
10:55:00FORGETTING SARAH MARSHALL : QUÊN ĐI SARAH MARSHALL
12:40:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
13:10:00THE BOURNE LEGACY : DI SẢN CỦA BOURNE
15:25:00O.G. : TAY XÃ HỘI ĐEN KÌ CỰU
17:10:00EVERYDAY PEOPLE : NGƯỜI QUEN
18:40:00OCEAN’S EIGHT : HỘI 8 NGƯỜI CỦA OCEAN
20:30:00JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
22:00:00FIRESTARTER : NGƯỜI TẠO LỬA
23:35:00THE SHINING : THỊ KIẾN

 

 

Lịch phát sóng Cinemax 8/12/2023