31/01/2023 - 1:13 PM

Lịch phát sóng Cinemax 8/12/2022

Lịch phát sóng Cinemax 8/12/2022

01:05:00 WITNESS : NHÂN CHỨNG
03:00:00 FREDDY VS. JASON : FREDDY VÀ JASON
04:30:00 JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
06:05:00 PATRIOT GAMES : TRÒ CHƠI ÁI QUỐC
08:05:00 CHAOS WALKING : HIỆN THÂN CỦA HỖN LOẠN
09:55:00 THE AMAZING SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG
12:15:00 KNIGHT AND DAY : NHƯ NGÀY VÀ ĐÊM
14:05:00 BACK TO THE FUTURE PART III : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN 3
16:05:00 THE HEARTBREAK KID : ANH CHÀNG ĐAU KHỔ
18:00:00 THE HULK : NGƯỜI KHỔNG LỒ XANH
20:20:00 EXIT WOUNDS : VẾT ĐẠN XUYÊN
22:00:00 THE GAMBLER : CON BẠC
23:45:00 UNDEFEATED : BẤT KHẢ CHIẾN BẠI
Lịch phát sóng Cinemax 8/12/2022