26/02/2024 - 9:17 PM

Lịch phát sóng Cinemax 8/10/2023

Lịch phát sóng Cinemax 8/10/2023

01:10:00SILICON VALLEY S5 : THUNG LŨNG SILICON S5
01:45:00PROMETHEUS
03:50:00MOONFALL : TRĂNG RƠI
06:00:00COP LAND : LÃNH ĐỊA CỦA CẢNH SÁT
07:40:00MAXIMUM RIDE
09:10:00SHERLOCK HOLMES
11:20:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN
13:00:00MOONFALL : TRĂNG RƠI
15:10:00JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH : CUỘC DU HÀNH VÀO LÒNG ĐẤT
16:45:00EINSTEIN AND EDDINGTON : EINSTEIN VÀ EDDINGTON
18:20:00THE ENEMY WITHIN : KẺ THÙ NỘI BỘ
19:50:00SHERLOCK HOLMES: A GAME OF SHADOWS : SHERLOCK HOLMES: TRÒ CHƠI BÓNG TỐI
22:00:00THE GRUDGE 2 : HẬN THÙ PHẦN 2
23:45:00TWISTED : BIẾN THÁI
Lịch phát sóng Cinemax 8/10/2023