08/12/2022 - 6:21 AM

Lịch phát sóng Cinemax 8/10/2022

Lịch phát sóng Cinemax 8/10/2022

01:45:00 THREE KINGS : BA VỊ VUA
03:35:00 BOSS LEVEL : ĐẲNG CẤP ÔNG TRÙM
05:10:00 BEVERLY HILLS COP : CẢNH SÁT BEVERLY HILLS
06:55:00 1408 : PHÒNG 1408
08:35:00 ESCAPE PLAN 2: HADES : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC PHẦN 2: HADES
10:15:00 JUPITER ASCENDING : JUPITER LÊN NGÔI
12:20:00 CHAOS WALKING : HIỆN THÂN CỦA HỖN LOẠN
14:05:00 BEVERLY HILLS COP : CẢNH SÁT BEVERLY HILLS
15:45:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
16:15:00 BIG DADDY : ÔNG BỐ VĨ ĐẠI
17:45:00 COACH CARTER : HUẤN LUYỆN VIÊN CARTER
19:55:00 RED DRAGON : RỒNG LỬA
22:00:00 RED EYE : CHUYẾN BAY ĐÊM
23:25:00 BATTLESHIP : CHIẾN HẠM
Lịch phát sóng Cinemax 8/10/2022