18/08/2022 - 11:48 AM

Lịch phát sóng Cinemax 7/8/2022

Lịch phát sóng Cinemax 7/8/2022

00:10:00 CAPTIVE : GIAM CẦM
01:45:00 ENTOURAGE : ĐOÀN TÙY TÙNG
03:20:00 BANSHEE S4 : THỊ TRẤN BANSHEE 4
04:20:00 BOSS LEVEL : ĐẲNG CẤP ÔNG TRÙM
06:00:00 A TIME TO KILL : MỘT THỜI GIẾT CHÓC
08:30:00 THE LOVELY BONES : HÌNH HÀI DẤU YÊU
10:40:00 BLADES OF GLORY : LƯỠI TRƯỢT VINH QUANG
12:10:00 NORBIT
13:50:00 TRUE STORY : CÂU CHUYỆN CÓ THẬT
15:30:00 61* : CÚ ĐÁNH THỨ 61
17:40:00 INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE : INDIANA JONES VÀ CUỘC THẬP TỰ CHINH CUỐI CÙNG
19:45:00 BATTLESHIP : CHIẾN HẠM
22:00:00 JURASSIC PARK III : CÔNG VIÊN KỶ JURA III
23:30:00 JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
Lịch phát sóng Cinemax 7/8/2022