28/06/2022 - 1:37 PM

Lịch phát sóng Cinemax 7/6/2022

Lịch phát sóng Cinemax 7/6/2022

01:45:00 THE RUINS : TÀN TÍCH
03:10:00 FIST FIGHT : TRẬN SO GĂNG
04:35:00 BATMAN: THE LONG HALLOWEEN PART ONE : NGƯỜI DƠI: LỄ HALLOWEEN DÀI PHẦN 1
06:00:00 ROCKY
08:00:00 ALI
10:35:00 PAINKILLER JANE : JANE BẤT HOẠI
12:00:00 HOT PURSUIT : CUỘC TRUY ĐUỔI GAY CẤN
13:25:00 THE CLIENT : THÂN CHỦ
15:25:00 THE CHEROKEE KID : CẬU BÉ CHEROKEE
17:05:00 HEAD OF STATE : NGUYÊN THỦ QUỐC GIA
18:40:00 BEVERLY HILLS COP II : CẢNH SÁT BEVERLY HILLS PHẦN 2
20:30:00 BLOOD & CHROME : MÁU VÀ CROME
22:00:00 ROBOCOP 3 : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY 3
23:45:00 THE POSTCARD KILLINGS : ÁN MẠNG BƯU THIẾP
Lịch phát sóng Cinemax 7/6/2022