20/04/2024 - 10:09 AM

Lịch phát sóng Cinemax 7/3/2024

Lịch phát sóng Cinemax 7/3/2024

01:35:00GHOST TEAM ONE : ĐỘI SĂN MA SỐ MỘT
02:55:00BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S2
03:25:00BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S2
03:55:00NOPE : KHÔNG
06:00:00WARCRAFT
08:00:00KING KONG (2005)
11:00:00SULLY
12:35:00MISSION: IMPOSSIBLE II : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI PHẦN 2
14:40:00MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: CHIẾN DỊCH BÓNG MA
16:55:00ICEBOX : BĂNG NGỤC
18:20:00IN PURSUIT OF HONOR : TRUY CẦU DANH DỰ
20:10:00FALL : CÚ NGÃ
22:00:00SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET : SWEENY TODD: GÃ CẮT TÓC NHAM HIỂM PHỐ FLEET
23:55:00GHOST TEAM ONE : ĐỘI SĂN MA SỐ MỘT

 

Lịch phát sóng Cinemax 7/3/2024