26/02/2024 - 9:41 PM

Lịch phát sóng Cinemax 7/10/2023

Lịch phát sóng Cinemax 7/10/2023

01:35:00TRAFFIC : BUÔN LẬU
04:00:00PATRIOT GAMES : TRÒ CHƠI ÁI QUỐC
06:00:00MISSION: IMPOSSIBLE II : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI PHẦN 2
08:00:00JACK THE GIANT SLAYER : JACK: DŨNG SĨ DIỆT KHỔNG LỒ
09:55:00COP LAND : LÃNH ĐỊA CỦA CẢNH SÁT
11:40:00PATRIOT GAMES : TRÒ CHƠI ÁI QUỐC
13:35:00MAXIMUM RIDE
15:05:00LIFE SUPPORT : HỖ TRỢ SỰ SỐNG
16:30:00FORCES OF NATURE : LỰC HÚT TỰ NHIÊN
18:15:00EINSTEIN AND EDDINGTON : EINSTEIN VÀ EDDINGTON
19:50:00SHERLOCK HOLMES
22:00:00THE GRUDGE : HẬN THÙ
23:35:00JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH : CUỘC DU HÀNH VÀO LÒNG ĐẤT
Lịch phát sóng Cinemax 7/10/2023