04/03/2024 - 2:22 AM

Lịch phát sóng Cinemax 6/9/2023

Lịch phát sóng Cinemax 6/9/2023

00:25:00ERASER: REBORN : NGƯỜI XÓA SỔ: TÁI SINH
02:05:00THE TOWN : KHU PHỐ
04:05:00TED 2 : CHÚ GẤU TED PHẦN 2
06:00:00STOP-LOSS : GIA HẠN QUÂN DỊCH
07:45:00ROBIN HOOD
10:05:00SHOOTER : XẠ THỦ
12:10:00THE WORLD’S END : TẬN CÙNG THẾ GiỚI
14:00:00ERASER: REBORN : NGƯỜI XÓA SỔ: TÁI SINH
15:45:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
16:15:00EINSTEIN AND EDDINGTON : EINSTEIN VÀ EDDINGTON
17:50:00O.G. : TAY XÃ HỘI ĐEN KÌ CỰU
19:35:00CAST AWAY : LẠC TRÊN HOANG ĐẢO
22:00:00THE TOWN : KHU PHỐ
Lịch phát sóng Cinemax 6/9/2023