18/08/2022 - 12:19 PM

Lịch phát sóng Cinemax 6/8/2022

Lịch phát sóng Cinemax 6/8/2022

01:45:00 THE GHOST AND THE DARKNESS : CON MA VÀ BÓNG TỐI
03:30:00 ROGUE : KẺ SĂN MỒI ĐƠN ĐỘC
05:10:00 THE MARC PEASE EXPERIENCE : TRẢI NGHIỆM CỦA MARC PEASE
06:30:00 TRUE STORY : CÂU CHUYỆN CÓ THẬT
08:10:00 DARKLIGHT : HẮC QUANG
09:35:00 2012 : NĂM 2012
12:10:00 JUSTICE SOCIETY: WORLD WAR II : HIỆP HỘI CÔNG LÝ: THẾ CHIẾN II
13:35:00 THE FIRM : HÃNG LUẬT
16:05:00 THE LOVELY BONES : HÌNH HÀI DẤU YÊU
18:15:00 MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH
20:10:00 KNIGHT AND DAY : NHƯ NGÀY VÀ ĐÊM
22:00:00 BATTLESHIP : CHIẾN HẠM
Lịch phát sóng Cinemax 6/8/2022