9:02 PM - 18/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 6/8/2021

Lịch phát sóng Cinemax 6/8/2021

00:45:00 JOHN WICK CHAPTER 3: PARABELLUM : JOHN WICK CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CHO CHIẾN TRANH
02:00:00 PARANORMAL ACTIVITY 4 : HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN 4
03:30:00 MY SUPER EX-GIRLFRIEND : BẠN GÁI CŨ SIÊU NHÂN CỦA TÔI
05:10:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 207
06:00:00 JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
07:30:00 BEN-HUR (2016)
09:35:00 A.C.O.D. : NHỮNG ĐỨA TRẺ TRƯỞNG THÀNH TỪ CÁC VỤ LI HÔN
11:05:00 DRAGONHEART: VENGEANCE : TRÁI TIM RỒNG: BÁO THÙ
12:45:00 ANACONDA : TRĂN NAM MỸ
14:15:00 THE FIRM : HÃNG LUẬT
16:45:00 JERRY MAGUIRE
19:00:00 UNDERCOVER BROTHER 2 : ANH TRAI NẰM VÙNG PHẦN 2
20:25:00 R.I.P.D. : SỞ CẢNH SÁT MA
22:00:00 RUN ALL NIGHT : CHẠY SUỐT ĐÊM
23:55:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 207
Lịch phát sóng Cinemax 6/8/2021