23/04/2024 - 8:58 PM

Lịch phát sóng Cinemax 6/3/2024

Lịch phát sóng Cinemax 6/3/2024

01:40:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
02:30:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
03:30:00TED : CHÚ GẤU TED
05:15:00GET OUT : TRỐN THOÁT
06:55:00HANCOCK
08:30:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
09:20:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
10:20:00EQUILIBRIUM : CÂN BẰNG
12:10:00THE GREAT RAID : CUỘC ĐỘT KÍCH VĨ ĐẠI
14:20:00GET OUT : TRỐN THOÁT
16:00:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
16:30:00INDICTMENT: THE MCMARTIN TRIAL : BẢN CÁO TRẠNG – PHIÊN TÒA XỬ NHÀ MCMARTIN
18:45:00FLETCH LIVES : MẠNG SỐNG CỦA FLETCH
20:25:00SULLY
22:00:00THE GREAT WALL : VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
23:45:00FALL : CÚ NGÃ

 

Lịch phát sóng Cinemax 6/3/2024