04/03/2024 - 1:54 AM

Lịch phát sóng Cinemax 6/12/2023

Lịch phát sóng Cinemax 6/12/2023

00:10:00THE RING TWO : VÒNG TRÒN TỬ THẦN – PHẦN II
02:00:00THE NIGHT OF S1 : ĐÊM BÍ HIỂM S1
03:15:00THE NIGHT OF S1 : ĐÊM BÍ HIỂM S1
04:15:00SLEEPY HOLLOW : THUNG LŨNG IM LÌM
06:00:00THE LEGEND OF TARZAN : HUYỀN THOẠI TARZAN
07:45:00THE MATRIX REVOLUTIONS : MA TRẬN: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG
09:50:00THE NIGHT OF S1 : ĐÊM BÍ HIỂM S1
11:05:00THE NIGHT OF S1 : ĐÊM BÍ HIỂM S1
12:05:00AUSTIN POWERS: THE SPY WHO SHAGGED ME : AUSTIN POWERS: CHÀNG ĐIỆP VIÊN YÊU TÔI
13:40:00AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER : AUSTIN POWERS Ở CÂU LẠC BỘ GOLDMEMBER
15:10:00THE ENEMY WITHIN : KẺ THÙ NỘI BỘ
16:35:00FORCES OF NATURE : LỰC HÚT TỰ NHIÊN
18:20:00SOMETHING THE LORD MADE : ĐIỀU CHÚA ĐÃ TẠO RA
20:20:00ESCAPE PLAN 2: HADES : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC PHẦN 2: HADES
22:00:00AMBULANCE : XE CỨU THƯƠNG

 

Lịch phát sóng Cinemax 6/12/2023