09/02/2023 - 5:11 PM

Lịch phát sóng Cinemax 6/12/2022

Lịch phát sóng Cinemax 6/12/2022

00:40:00 HORIZON LINE : ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
02:10:00 PAIN AND GAIN : BÀI HỌC TỪ ĐAU THƯƠNG
04:15:00 FOUR BROTHERS : BỐN ANH EM
06:05:00 BROTHER NATURE : BẢN CHẤT ANH EM
07:40:00 HORIZON LINE : ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
09:10:00 TAG : TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮT
10:50:00 DC SHOWCASE: CONSTANTINE – THE HOUSE OF MYSTERY : CONSTANTINE: NGÔI NHÀ BÍ HIỂM
12:05:00 CONTRABAND : HÀNG LẬU
13:55:00 JACK THE GIANT SLAYER : JACK: DŨNG SĨ DIỆT KHỔNG LỒ
15:50:00 BACK TO THE FUTURE PART II : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN II
17:40:00 DICKIE ROBERTS-FORMER CHILD STAR : DICKIE ROBERTS: CỰU NGÔI SAO NHÍ
19:20:00 TROY : THÀNH TROY
22:00:00 INFERNO : HỎA NGỤC
Lịch phát sóng Cinemax 6/12/2022