03/12/2022 - 1:46 PM

Lịch phát sóng Cinemax 6/10/2022

Lịch phát sóng Cinemax 6/10/2022

01:30:00 EVENT HORIZON : CON TÀU EVENT HORIZON
03:05:00 THE DOMESTICS : NGƯỜI VĂN MINH
04:35:00 FIST FIGHT : TRẬN SO GĂNG
06:00:00 BEAN : NGÀI BEAN
07:35:00 ESCAPE PLAN 2: HADES : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC PHẦN 2: HADES
09:15:00 RUSH HOUR : GIỜ CAO ĐIỂM
10:50:00 THE INCREDIBLE BURT WONDERSTONE : BURT WONDERSTONE PHI THƯỜNG
12:30:00 CLIFFHANGER : CHEO LEO VÁCH NÚI
14:25:00 INDICTMENT: THE MCMARTIN TRIAL : BẢN CÁO TRẠNG – PHIÊN TÒA XỬ NHÀ MCMARTIN
16:35:00 TOMMY BOY : CẬU BÉ TOMMY
18:10:00 STATE OF PLAY : TÌNH THẾ
20:15:00 PROJECT ALMANAC : DỰ ÁN ALMANAC
22:00:00 PET SEMATARY TWO : NGHĨA ĐỊA ĐỘNG VẬT PHẦN 2
23:40:00 THE GAMBLER : CON BẠC
Lịch phát sóng Cinemax 6/10/2022