27/01/2023 - 6:47 PM

Lịch phát sóng Cinemax 6/1/2023

Lịch phát sóng Cinemax 6/1/2023

01:45:00 THE DOMESTICS : NGƯỜI VĂN MINH
03:20:00 RED DRAGON : RỒNG LỬA
05:25:00 DRACULA UNTOLD : CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ DRACULA
07:00:00 HUSTLE & FLOW : DÒNG ĐỜI XÔ ĐẨY
08:55:00 GETAWAY : TRỐN CHẠY
10:25:00 RED DRAGON : RỒNG LỬA
12:30:00 2012 : NĂM 2012
15:10:00 THE GATHERING STORM : BÃO ĐANG LÊN
16:50:00 HEAD OF STATE : NGUYÊN THỦ QUỐC GIA
18:30:00 TOMMY BOY : CẬU BÉ TOMMY
20:05:00 JACK THE GIANT SLAYER : JACK: DŨNG SĨ DIỆT KHỔNG LỒ
22:00:00 NO COUNTRY FOR OLD MEN : NGƯỜI GIÀ KHÔNG CHỐN DUNG THÂN
Lịch phát sóng Cinemax 6/1/2023