25/09/2023 - 1:17 PM

Lịch phát sóng Cinemax 5/9/2023

Lịch phát sóng Cinemax 5/9/2023

01:10:00 JURASSIC PARK III : CÔNG VIÊN KỶ JURA III
02:40:00 FORTRESS: SNIPER’S EYE : PHÁO ĐÀI: ĐÔI MẮT CỦA XẠ THỦ
04:15:00 TED : CHÚ GẤU TED
06:00:00 KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD : VUA ARTHUR: HUYỀN THOẠI VỀ THANH GƯƠM
08:05:00 JURASSIC PARK III : CÔNG VIÊN KỶ JURA III
09:40:00 MAXIMUM RIDE
11:10:00 ROBIN HOOD
13:30:00 SHOOTER : XẠ THỦ
15:35:00 THE LEISURE CLASS : TẦNG LỚP AN NHÀN
17:00:00 JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH : CUỘC DU HÀNH VÀO LÒNG ĐẤT
18:35:00 EINSTEIN AND EDDINGTON : EINSTEIN VÀ EDDINGTON
20:10:00 JACK RYAN: SHADOW RECRUIT : JACK RYAN: ĐẶC VỤ NGẦM
22:00:00 CAST AWAY : LẠC TRÊN HOANG ĐẢO
Lịch phát sóng Cinemax 5/9/2023