07/10/2022 - 11:58 PM

Lịch phát sóng Cinemax 5/9/2022

Lịch phát sóng Cinemax 5/9/2022

00:15:00 TERMINATOR GENISYS : KẺ HỦY DIÊT: GENISYS
02:20:00 BOSS LEVEL : ĐẲNG CẤP ÔNG TRÙM
04:00:00 THE MARKSMAN : XẠ THỦ
05:50:00 PATRIOT GAMES : TRÒ CHƠI ÁI QUỐC
07:45:00 BROTHER NATURE : BẢN CHẤT ANH EM
09:20:00 KNIGHT AND DAY : NHƯ NGÀY VÀ ĐÊM
11:10:00 JACK RYAN: SHADOW RECRUIT : JACK RYAN: ĐẶC VỤ NGẦM
12:55:00 VAN HELSING
15:10:00 LATE SHIFT : CA MUỘN
16:50:00 THE ENEMY WITHIN : KẺ THÙ NỘI BỘ
18:15:00 HEAD OF STATE : NGUYÊN THỦ QUỐC GIA
19:55:00 TERMINATOR GENISYS : KẺ HỦY DIÊT: GENISYS
22:00:00 ROBOCOP : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY
23:45:00 ROBOCOP 2 : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY 2
Lịch phát sóng Cinemax 5/9/2022