18/08/2022 - 10:52 AM

Lịch phát sóng Cinemax 5/8/2022

Lịch phát sóng Cinemax 5/8/2022

00:00:00 HORRIBLE BOSSES : NHỮNG VỊ SẾP KINH KHỦNG
01:40:00 THE RUINS : TÀN TÍCH
03:10:00 UNDEFEATED : BẤT KHẢ CHIẾN BẠI
04:40:00 THE FINAL DESTINATION : ĐÍCH CUỐI
06:00:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
08:05:00 PROMETHEUS
10:05:00 DARKLIGHT : HẮC QUANG
11:35:00 PATH OF DESTRUCTION : LỘ TRÌNH HỦY DIỆT
13:00:00 2012 : NĂM 2012
15:35:00 INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM : INDIANA JONES VÀ NGÔI ĐỀN CHẾT CHÓC
17:30:00 THE FIRM : HÃNG LUẬT
20:00:00 HITCH
22:00:00 KNIGHT AND DAY : NHƯ NGÀY VÀ ĐÊM
23:50:00 MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH
Lịch phát sóng Cinemax 5/8/2022