25/06/2022 - 2:38 PM

Lịch phát sóng Cinemax 5/6/2022

Lịch phát sóng Cinemax 5/6/2022

01:30:00 STREET KINGS : NHỮNG ÔNG VUA CỦA ĐƯỜNG PHỐ
03:15:00 BANSHEE S2 : THỊ TRẤN BANSHEE
04:05:00 BANSHEE S2 : THỊ TRẤN BANSHEE
05:00:00 ALLIED : ĐỒNG MINH
07:05:00 BLADES OF GLORY : LƯỠI TRƯỢT VINH QUANG
08:40:00 THE USUAL SUSPECTS : NHỮNG NGHI PHẠM THÔNG THƯỜNG
10:25:00 ESCAPE PLAN 2: HADES : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC PHẦN 2: HADES
12:05:00 THE THOMAS CROWN AFFAIR : CÂU CHUYỆN VỀ THOMAS CROWN
13:55:00 ROBIN HOOD
16:15:00 61* : CÚ ĐÁNH THỨ 61
18:25:00 LARA CROFT: TOMB RAIDER – THE CRADLE OF LIFE : LARA CROFT: NGƯỜI TÌM KIẾM HẦM MỘ – CÁI NÔI CỦA SỰ SỐ
20:20:00 SHAFT : THÁM TỬ SHAFT
22:00:00 ROBOCOP : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY
23:40:00 MAN ON A LEDGE : NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRÊN GỜ TƯỜNG
Lịch phát sóng Cinemax 5/6/2022