03/12/2022 - 1:21 PM

Lịch phát sóng Cinemax 5/11/2022

Lịch phát sóng Cinemax 5/11/2022

01:20:00 THE TOWN : KHU PHỐ
03:20:00 CONFESSIONS OF A DANGEROUS MIND : LỜI TỰ THÚ CỦA MỘT TRÍ ÓC NGUY HIỂM
05:05:00 PIXELS : CUỘC CHIẾN PIXEL
06:50:00 HOT PURSUIT : CUỘC TRUY ĐUỔI GAY CẤN
08:15:00 BATTLESHIP : CHIẾN HẠM
10:25:00 MARCI X
11:50:00 ANNA
13:45:00 PIXELS : CUỘC CHIẾN PIXEL
15:30:00 GET SMART : THÔNG MINH LÊN
17:20:00 THE GATHERING STORM : BÃO ĐANG LÊN
18:55:00 HEAD OF STATE : NGUYÊN THỦ QUỐC GIA
20:30:00 MAXIMUM RIDE
22:00:00 JURASSIC PARK III : CÔNG VIÊN KỶ JURA III
23:35:00 THE INCREDIBLE BURT WONDERSTONE : BURT WONDERSTONE PHI THƯỜNG
Lịch phát sóng Cinemax 5/11/2022