25/09/2023 - 12:47 PM

Lịch phát sóng Cinemax 4/9/2023

Lịch phát sóng Cinemax 4/9/2023

01:35:00 DAWN OF THE DEAD : BÌNH MINH CỦA XÁC SỐNG
03:15:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
03:45:00 SILICON VALLEY S4 : THUNG LŨNG SILICON MÙA 4
04:20:00 BANGKOK DANGEROUS : BANGKOK HIỂM NGUY
06:00:00 JURASSIC PARK : CÔNG VIÊN KỈ JURA
08:05:00 EYE FOR AN EYE : ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG
09:45:00 WANTED : TRUY NÃ
11:30:00 THE SAINT : VỊ THÁNH
13:25:00 KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD : VUA ARTHUR: HUYỀN THOẠI VỀ THANH GƯƠM
15:30:00 FELLOW TRAVELLER : NGƯỜI ĐỒNG CẢM
17:05:00 EVERYDAY PEOPLE : NGƯỜI QUEN
18:35:00 JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH : CUỘC DU HÀNH VÀO LÒNG ĐẤT
20:10:00 LAST LOOKS : NHÌN LẠI LẦN CUỐI
22:00:00 JACK RYAN: SHADOW RECRUIT : JACK RYAN: ĐẶC VỤ NGẦM
23:45:00 MAXIMUM RIDE
Lịch phát sóng Cinemax 4/9/2023