07/10/2022 - 10:15 PM

Lịch phát sóng Cinemax 4/9/2022

Lịch phát sóng Cinemax 4/9/2022

00:35:00 300: RISE OF AN EMPIRE : 300: ĐẾ CHẾ TRỖI DẬY
02:15:00 CURSED : NGUYỀN RỦA
03:55:00 THE BODYGUARD : VỆ SĨ
06:00:00 DANCE FLICK : BỘ PHIM VỀ HIPHOP
07:25:00 TRAINING DAY : NGÀY HUẤN LUYỆN
09:25:00 CARRIERS : NHỮNG KẺ MANG MẦM BỆNH
10:50:00 TROY : THÀNH TROY
12:30:00 JETT S1 : JETT 1
14:25:00 BROTHER NATURE : BẢN CHẤT ANH EM
16:00:00 17 AGAIN : TRỞ LẠI TUỔI 17
17:45:00 THE CHEROKEE KID : CẬU BÉ CHEROKEE
19:25:00 GLADIATOR : ĐẤU SĨ
22:00:00 VAN HELSING
Lịch phát sóng Cinemax 4/9/2022