8:10 PM - 18/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 4/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 4/7/2021

00:00:00 PACIFIC RIM : VÀNH ĐAI THÁI BÌNH DƯƠNG
02:40:00 BLACK MASS : MỐI QUAN HỆ ÁM MUỘI
04:35:00 ZOMBIE TIDAL WAVE : SÓNG THẦN XÁC SỐNG
06:00:00 PAYBACK : TRẢ ĐŨA
07:40:00 KEANU : CHÚ MÈO KEANU
09:15:00 RED EYE : CHUYẾN BAY ĐÊM
10:40:00 OBLIVION : LÃNG QUÊN
12:45:00 BLACK MASS : MỐI QUAN HỆ ÁM MUỘI
14:40:00 CIRCLE OF EIGHT : VÒNG LẶP TẦNG SỐ TÁM
16:05:00 BLUES BROTHERS 2000 : ANH EM NHÀ BLUE 2000
18:10:00 DAYS OF THUNDER : NHỮNG NGÀY SẤM DẬY
20:00:00 ROCKY
22:00:00 ROCKY II
Lịch phát sóng Cinemax 4/7/2021