28/06/2022 - 12:30 PM

Lịch phát sóng Cinemax 4/6/2022

Lịch phát sóng Cinemax 4/6/2022

01:20:00 HORRIBLE BOSSES : NHỮNG VỊ SẾP KINH KHỦNG
02:55:00 HORRIBLE BOSSES 2 : NHỮNG VỊ SẾP KINH KHỦNG 2
04:40:00 WELCOME TO SUDDEN DEATH : CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÁI CHẾT BẤT NGỜ
06:00:00 DAREDEVIL
07:45:00 AGAINST THE ROPES : DỰA ĐAI VÕ ĐÀI
09:35:00 HERCULES
11:15:00 BLADES OF GLORY : LƯỠI TRƯỢT VINH QUANG
12:45:00 MARCI X
14:10:00 THE USUAL SUSPECTS : NHỮNG NGHI PHẠM THÔNG THƯỜNG
15:55:00 10,000 BC : NĂM 10.000 TRƯỚC CÔNG NGUYÊN
17:45:00 ROBIN HOOD
20:05:00 ANNA
22:00:00 WAR : CUỘC CHIẾN
23:45:00 THE PURGE: ANARCHY : NGÀY THANH TRỪNG: HỖN LOẠN
Lịch phát sóng Cinemax 4/6/2022