23/04/2024 - 9:53 PM

Lịch phát sóng Cinemax 4/4/2024

Lịch phát sóng Cinemax 4/4/2024

01:45:00FIRESTARTER : NGƯỜI TẠO LỬA
03:20:00BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 310
03:50:00BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 310
04:25:00THE EYE : CON MẮT
06:00:00EASTER SUNDAY : NGÀY CHỦ NHẬT PHỤC SINH
07:35:00MIAMI VICE : ĐỘI CHỐNG MA TÚY MIAMI
09:45:00GRUDGE MATCH : TRẬN ĐẤU PHỤC HẬN
11:35:00PROMETHEUS
13:40:00OCEAN’S TWELVE : HỘI 12 CỦA OCEAN
15:45:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
16:15:00IN PURSUIT OF HONOR : TRUY CẦU DANH DỰ
18:05:00INDICTMENT: THE MCMARTIN TRIAL : BẢN CÁO TRẠNG – PHIÊN TÒA XỬ NHÀ MCMARTIN
20:20:00KILLERS : SÁT THỦ
22:00:00JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH : CUỘC DU HÀNH VÀO LÒNG ĐẤT
23:35:00DRILLBIT TAYLOR
Lịch phát sóng Cinemax 4/4/2024